E-MAIL
info@keoda.com

Recording - Space

Recording - Space:

Acousti- Space , parawan akustyczny dla wszelkiego rodzaju nagrań. Stwarza izolację i przeszczeń akustyczną , nagrania dzięku niemu stają sie wysokiej jakości.Nr 1 Recording - Space - 3P
Nr 2 Recording - Space - 5 P
Nr 3 Recording - Space - 3 P
Nr 4 Recording - Space - 5 P
Nr 5 Recording - Space - 5 P

    0171 slate grey